„ Национален съюз на зооинжeнерите в България“

Председател: Момчил Тасков
E-mail: mtaskov@nszb.bg
Tel: 0877080107
Зам. председател: Мария Стоянова Боева
E-mail: mboeva_iasrg@abv.bg
Tel: 0889428122